Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (2024)

Als je wat stoom wilt afblazen of een unieke sport wilt proberen, kan een bezoek aan een schietbaan een van je beste opties zijn. Gelukkig heeft Nederland genoeg opties om te schieten met echte wapens. In dit artikel leggen we je uit hoe je dat kunt doen met 5 van de beste schietbanen in Nederland

De spanning van het vasthouden van de greep… De opwinding van de gecontroleerde explosie in je vingertoppen… De voldoening van de kogel die de bullseye raakt… Een uurtje doorbrengen op een schietbaan kan iemands geest rechtzetten en spanningen kalmeren.

Het is ook erg leuk en een mooi alternatief voor andere recreatieve activiteiten, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan een pretpark. In de meeste Nederlandse steden kun je een schietbaan vinden voor al je geweergerelateerde recreatiebehoeften. Alleen heeft Nederland wel hele strenge regels als het gaat om wapens. Expats uit de VS en zelfs uit andere Europese landen, vinden het misschien moeilijk om die wetten te begrijpen.

Hieronder laten we zien wat je nodig hebt om deel te nemen aan een schietbaan in Nederland om te kunnen schieten met echte wapens.

Hoe kun je deelnemen?

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (1)

Het bezit van een wapen heeft strikte regels in Nederland. Burgers mogen geen automatische en halfautomatische geweren kopen. Brandgevaarlijke en pantserdoorborende munitie is ook verboden voor het publiek. Burgers mogen alleen pistolen, revolvers, geweren en jachtgeweren kopen. Zelfs hiervoor moeten ze een vergunning hebben en zich aan de regels houden.

Als je een vergunning wilt aanvragen, moet je referenties meebrengen en slagen voor een onderzoek naar je geestelijke gezondheid. De politie bekijkt elke aanvraag en controleert zelfs je eigendom om te zien of je een goede opslagplaats hebt voor je wapens en munitie.

Gelukkig is het wat gemakkelijker om lid te worden van een schietvereniging of een afspraak te boeken bij een schietbaan. Toch zijn er enkele regels die je in acht moet nemen. De belangrijkste is dat je met een geldig BSN/DigiD een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van de overheid moet krijgen voordat je lid wordt van een schietvereniging.

Het Ministerie van Justitie zal autoriteiten en registers raadplegen. Dit om er zeker van te zijn dat je geen misdrijven hebt gepleegd die je zouden kunnen verbieden om met vuurwapens om te gaan. Je kunt naar de website van het ministerie gaan voor details en vragen over VOG’s.

Het kan ook zijn dat je weken of maanden training moet volgen voordat je zelfs maar een wapen oppakt.

Wat betreft incidenteel, recreatief schieten: de meeste schietbanen in Nederland hebben ook hun eigen regels, ook al heb je daar geen VOG voor nodig. Over het algemeen wordt van je verwacht dat je tijdens de schietoefeningen niet onder invloed bent van alcohol of drugs. Veiligheidsuitrusting is te allen tijde verplicht, evenals het volgen van de baanofficial. Je moet een identiteitsbewijs bij de hand hebben voordat je je inschrijft voor een recreatieve schietactiviteit.

Top 5 beste schietbanen van Nederland

Schietbaan Kralingen – Lucie Vuylstekeweg 38 | Rotterdam

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (2)

Deze schietbaan in Kralingen is de thuisbasis van vijf verschillende schietverenigingen. Daaronder is de Vereniging van Unilever Scherpschutters. Deze vereniging werd in 1966 opgericht door het personeel van Unilever. Nu werken ze zelfstandig en verzorgen ze eersteklas cursussen voor beginners.

De locatie zelf biedt vier 25 meter lange banen, en een die 50 meter lang is. Je vindt er ook een 100 meter lange baan voor groot kaliber wapens. Wil je het echter bij luchtgeweren houden, dan hebben ze daar ook een 10 meter lange baan voor.

Je moet lid zijn om bij deze club aan het schieten deel te nemen. Maar het is ook de moeite waard om de andere organisaties te bekijken die deze locatie gebruiken.

Sporthuis Harte – Jan Rebelstraat 15 | Amsterdam

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (3)

Sporthuis Harte is een overdekte schietbaan in Nederland die schietervaringen biedt aan mensen van verschillende niveaus. Deze baan wordt elke dag van de week door andere verenigingen gebruikt. Zo krijg je de kans om een geweldige blik te werpen op vele groepen die deze hobby beoefenen. Je kunt contact opnemen via hun website om te reserveren.

Scherpschuttersvereniging Doel Treffend – Botenpad 3 | Delft

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (4)

Als je klaar bent met het bekijken van alle artistieke wonderen van Rembrandts geboorteplaats, waarom ontspan je dan niet door wat rondjes te schieten? Scherpschuttersvereniging Doel Treffend is een professionele, gastvrije schietvereniging die een schietbaan in de stad exploiteert.

Er zijn veel verschillende wapens om uit te kiezen. Je kunt beginnen met luchtgeweren en pistolen. Daarna kun je overgaan op de echte geweren, kalibers variërend van klein tot groot. Je hebt hier ook de mogelijkheid om enkele historische wapens uit te proberen.

Over lid worden van deze club en de lidmaatschapsgelden kun je lezen op hun website.

Club Kaliber – Lijnbaansgracht 162-1hg | Amsterdam

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (5)

Deze schietbaan ligt centraal in Amsterdam met een mooi uitzicht op de grachten. Club Kaliber werd dit jaar 20 jaar oud en is nog steeds springlevend. Het ervaren personeel en de vijf banen kunnen aan al je schietwensen voldoen.

Je kunt kiezen om te schieten met .22 kaliber geweren, maar ook met pistolen en revolvers. Deze zijn beschikbaar in de kalibers .22, 7.65mm, 9mm, 9mm kort, .38, .45 en 357. Alle vijf de schietbanen zijn 20 meter lang. De plek is ook uitgerust met een kantine compleet met dartbord met uitzicht op de ranges.

Behalve dat je lid kunt worden van de club, kun je ze ook bellen om een losse schietles te boeken voor €25.

Schietbaan De WildenbergOp Kernies 3 | Weert

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (6)

En nu iets dat een beetje anders is… Als je moe bent van het schieten op papieren doelen, waarom probeer je dan niet een keer kleiduiven? De kogels zijn hetzelfde. Je kunt jachtgeweren, klein kaliber geweren en pistolen gebruiken, maar de ervaring is anders dan op je gemiddelde schietbaan.

Schietbaan De Wildenberg biedt een ervaring die dichter bij het jachtgevoel staat dan wat de meeste schietbanen hebben. Verschillende uitdagingen, gebieden en schietverenigingen verlenen een grote variatie aan deze locatie.

Deze schietbaan biedt verschillende pakketten voor bezoek die je kunt kopen. Ook mag je je doelen na afloop houden.

Top 5 Schietbanen in Nederland (Schieten met echte Wapens) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 6532

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.